stavebne povolenie_Zapadoslov_distrib_Traf_PripVN_NN