OZN. o začatí Vodop. konania Podhorný parc.č 187-188