VOD-4070-4769-2020-BM-Oznamenie vodnej stavby Pruknerova