Oznámenie o začatí zlúčeného územn. konania so staveb.konaním Mihok parc. 146-115-275-276-277