Zmena navrhovanej cinnosti_zverejnenie zameru_SO 01 Prijem a skaldovanie ovocia, cast uprava technologie chladenia a sklad pesticidov_Danubia fruct sro