Plánované prerušenie distribúcie elektriny_28_03_2023