Prerusenie_distribucie_elektriny_oboznámenie_verejnosti