Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu v čase karanténnych opatrení nie je potrebné chodiť na obecný úrad.

Naskenujte:

  • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
  • občianske preukazy z obidvoch strán;
  • deti do 15 rokov rodné listy;
  • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
  • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia

Pošlite na:
kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk, do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív.