Stavpovol_VikDavHouses_Komunikacie_spevnene_plochy