Stavebne_konanie_Straškova__objekt_na_individualnu_rekreaciu