PATAK1 - Celková situácia stavby, Miloslavov NNK UR