SÚ-3961-4973-2023-MK_Technicka infrastruktura a rodinne domy Miloslavov Lokalita RZ19VSituácia stavby