SÚ-3991-8397-2023-Ra_stavebné povolenie_SO 302 Verejný rozvodNN_SO 306 Úprava jestvujúcej Ts_Miloslavov Condomínium 33