SU-4841-11076-2020-Ra_stavebne povolenie_SO-103 1 NNkáblove rozvody_PS-100 Transformacná stanica_IBV Alzbetka v Alzbetinom Dvore_Zapadoslovenska Distribucna as