SÚ-5615-9764-2022-Sas_Ozn.o začatí stavebného konania o povolení stavby_SO.01 Prepojovací chodník- Lipové námestie,420-9,514-1,514-2,514-124,514-120