Upovedomenie o doplnení PD v stavebnom konaní_SO 203 Verejné osvetlenie_SO 205 Domové prípojky NN_Miloslavov CONDOMÍNIUM 33