Uzemny plan mesta SR Bratislavy rok 2007-zmeny a doplnky 07_zaslanie oznamenia o strategickom dokumente