VOD-5540-11423-2020-BM_Oznamenie o zacati vodopravneho konania Struharova