VV_Kolaudačné rozhodnutie_Rozšírenie komunikácie – Lesná ulica SO 02 – Rozšírenie cesty III_1054