Výzva na predkladanie ponúk Školské stravovanie ZŠ Miloslavov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12063/summary