Vyzva_na_predlozenie_ponuky_prevadzkovanie_restauracnych_sluzieb_ZOR