VZN_4_2023_o poskytovaní o jednorazových finančných a pamätných darov pri príležitosti životného jubilea a významných dní obyvateľov obce1