Zmeny a doplnky ÚPN Dunajska Luzna c.7 rok 2022_Zistovacie konanie o posudzovani strategického dokumentu