Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže_bufet_ZOR_Miloslavov