Zverejnenie zameru predat majetok obce z dovodov hodnych osobitneho zretela pre ZS Dis a.s.