Zverejnenie zameru prenajat majetok obce z dovodov hodnych osobitneho zretela pre ZET INTEGRA spol. s.r.o.