3342_4830_2020_GRUNDER_MILOSLAVOV_1_RZ_13_V_NN_pripojky_Verejne_osvetlenie