Stavebný úrad

Stavebný úrad

Kontakty:

Referát Meno Telefón e-mail
Stavebný úrad ÚPI Ing. arch. Oľga Radianska + 421 907 711 843 olga.radianska@miloslavov.sk
Stavebný úrad drobné stavby, životné prostredie, studne, zmeny stavebníka, vjazdy, malý zdroj znečistenia ovzdušia Ing. Jana Čuchtová +421 907 787 122  

jana.cuchtova@miloslavov.sk

Stavebný úrad - Alžbetin Dvor Ing. Danica Meršaková +421 905 724 185 danica.mersakova@miloslavov.sk
Stavebný úrad - Miloslavov Ing. arch. Ľudovít Ulehla +421 918 518 171 ludovit.ulehla@miloslavov.sk