Stavebný úrad

Stavebný úrad

Kontakty:

Referát Meno Telefón e-mail
Stavebný úrad a životné prostredie 1 Ing. Katarína Kovalčíková +421 918 518 171 katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Stavebný úrad a životné prostredie 3 Bc. Michaela Slobodová +421 918 666 287 michaela.slobodova@miloslavov.sk
Stavebný úrad a životné prostredie 4 Ing. Danica Meršaková +421 905 724 185 danica.mersakova@miloslavov.sk