Stavebný úrad

Stavebný úrad

Kontakty:

Referát Meno Telefón e-mail
Stavebný úrad ÚPI Ing. arch. Oľga Radianska + 421 907 711 843 olga.radianska@miloslavov.sk
Stavebný úrad drobné stavby, životné prostredie, studne, zmeny stavebníka, vjazdy, malý zdroj znečistenia ovzdušia Ing. Lenka Pliešovská +421 907 787 122 lenka.pliesovska@miloslavov.sk
Stavebný úrad a životné prostredie Ing. Danica Meršaková +421 905 724 185 danica.mersakova@miloslavov.sk
Stavebný úrad a životné prostredie Ing. arch. Ľudovít Ulehla +421 918 518 171 ludovit.ulehla@miloslavov.sk