Stavebný úrad

Stavebný úrad

Pracovníci stavebného úradu a životného prostredia:

Ing. Jana Čuchtová
Agenda: drobné stavby, životné prostredie, studne, zmeny stavebníka, vjazdy, malý zdroj znečistenia ovzdušia
Telefón: +421 907 787 122
E-mail: lenka.pliesovska@miloslavov.sk jana.cuchtova@miloslavov.sk

Ing. Danica Meršaková
Agenda: stavebný úrad pre časť Alžbetin Dvor
Telefón: +421 905 724 185
E-mail: danica.mersakova@miloslavov.sk

Ing. arch. Ľudovít Ulehla
Agenda: stavebný úrad pre časť Miloslavov
Telefón: +421 918 518 171
E-mail: ludovit.ulehla@miloslavov.sk

Ing. arch. Oľga Radianska
Agenda: Vydávanie Územno-plánovacej informácie
Kontakt: streda od 8:00 - 11:00
Telefón: +421 907 711 843
E-mail: olga.radianska@miloslavov.sk

Stavebný úrad:

Pondelok 8:00-12:00 13:00-16:45
Streda 8:00-12:00 13:00-16:45

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o výrub drevín
Ziadost_o_vyrub_drevin
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu
Ziadost_o_uzemno_planovaciu_informaciu
Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia
Ziadost_o_urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia
Žiadosť o vydanie povolenia na studňu
Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_studnu
Žiadost o stavebné povolenie zmeny dokončenej stavby
Ziadost_o_stavebne_povolenie_zmeny_dokoncenej_stavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Ziadost_o_stavebne_povolenie
Žiadosť o stavebné konanie spojené s územným
Ziadost_o_stavebne_ konanie_spojene_s_uzemnym
Žiadosť o stav. povolenie - dopravné stavby
Ziadost_o_stav_povolenie_dopravne_stavby
Žiadosť o stav. povolenie - malé stavby
Ziadost_o_stav_povolenie_male_stavby
Žiadosť o rozkopávku miestnej komunikácie
Ziadost_o_rozkopavku_miestnej_komunikacie
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia
Ziadost_o_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby
Žiadost o povolenie zmeny stavby pred dokončením
Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_dokoncenim
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu
Ziadost_o_povolenie_zriadenia_vjazdu
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia
Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby
Ziadost_o_povolenie_zmeny_dokoncenej_stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
Ziadost_o_dodatocne_stavebne_ povolenie
Žiadosť o malý zdroj znečistenia
Ziadost_o_maly_zdroj_znecistenia
Návrh na zmenu účelu spoj.so stav.úpravami
Navrh_na_zmenu_ucelu_spoj_so_stav_upravami
Návrh na vydanie územného rohodnutia
Navrh_na_vydanie_uzemneho_rohodnutia
Návrh na zmenu účelu bez stav.úprav
Navrh_na zmenu_ucelu_bez_stav_uprav
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia
Prehlásenie stav. dozora - stavebné povolenie
Prehlasenie_stav_dozora_stavebne_povolenie
Prehlásenie stav. dozora - kolaudácia
Prehlasenie_stav_dozora_kolaudacia
Prehlásenie k prevzatiu oznámenia
Prehlasenie_k_prevzatiu_oznamenia
Ohlásenie stav. úprav, udrž. prác

Ohlásenie_stav. úprav_udrž. prác

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie_drobnej_stavby

Postup pri podávaní žiadosti o zriadenie VB a NZ_marec_2023