Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Asistované sčítanie obyvateľstva – termín od 3.5.2021 do 13.6.2021

Vážení spoluobčania,
od 3.5.2021 do 13.6.2021 bude prebiehať asistované sčítanie obyvateľstva určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky.

Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad Miloslavov, radničné námestie 181/1, vstup do sály kultúrneho domu – bočný vchod alebo požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom čísle 0908675406.
Sčítajte sa s pomocou asistentov a pomôžete tak našej obci a celému Slovensku.

Viac informácií na obecnom úrade alebo na www.scitanie.sk
Informácia k asistovanému sčítaniu
Kontaktné miesto_Miloslavov_prevádzkové_hodiny
Nestaňme sa obeťou falošných asistentov sčítania

Vážení spoluobčania, prvé plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021 – začalo dnes 15.2. 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje od 15.2.2021 do 31.3.2021 elektronicky. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín len asistovaného  sčítania. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Sčítanie obyvateľov je plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.
Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke www.scitanie.sk,  alebo pomocou mobilnej aplikácie SODB 2021.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Podrobnejšie informácie získate ak zavoláte:
obec: +421 908 675 406
Počas doby sčítania obyvateľov (15. 2. – 31. 3. 2021) je k dispozícii CALL CENTRUM na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19.

inštruktážne videá k sčítaniu:  SODB2021 - Základné informácie (scitanie.sk)
TS_bratislavsky_ 11032021

 

SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Scitanie_obyvatelov_informacie
Scitanie_obyvatelov_doplnene_informacie
Tlačová správa_vyhlasenie_ESO