Základná škola

Základná škola

Kontakty:

Referát Meno Telefón e-mail
Riaditeľka PaedDr. Alena Jančeková +421 907 711 846 alena.jancekova@miloslavov.sk
Asistentka riaditeľky Mgr. Iveta Fedorová +421 907 711 846 zakladna.skola@miloslavov.sk
Personalistika, mzdy Emília Hájková ekonom.zs@miloslavov.sk