Krízový štáb obce Miloslavov

Krízový štáb

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 na území obce Miloslavov bol dňa 9. 3. 2020 zriadený  Krízový štáb obce Miloslavov. Všetky opatrenie prijaté Krízovým štábom obce Miloslavov smerujú predovšetkým  k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov a sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu pri riešení krízovej situácie.

Zloženie krízového štábu obce:

predseda KŠ - Milan Baďanský - starosta obce Miloslavov
podpredseda KŠ  - Mgr. Martin Sitiar - vedúci hospodárskej správy
člen KŠ - Ing. Dalibor Žiaran MBA - prednosta Obecného úradu Miloslavov
člen KŠ - Milan Matušek - poslanec obecného zastupiteľstva
člen KŠ - Ing. Simona Kalinovská, člen DHZ Miloslavov
tajomník KŠ - Kvetoslava Jašurová - zamestnanec obecného úradu

Dokumenty zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov

Zasadnutie_KS_09032020
Zasadnutie_KS_10032020
Zasadnutie_KS_13032020
Zasadnutie_KS_16032020
Zasadnutie_KS_19032020
Zasadnutie_KS_23032020
Zasadnutie_KS_24032020
Zasadnutie_KS_27032020
Zasadnutie_KS_31032020
Zasadnutie_KS_07042020
Zasadnutie_KS_14042020
Zasadnutie_KS_22042020
Zasadnutie_KS_07052020
Zasadnutie_KS_20052020

 

 

Súvisiace dokumenty - informácie

Na tejto stránke môžete nájsť potrebné dokumenty a dôležité informácie

06032020_Ozn_sekcia_krizoveho_riadenia
09032020_Agilita_vodarenska_spolocnost
09032020_Stanovisko MŠVVaŠ SR - prac. právo
09032020_Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena
09032020_Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí
09032020_Verejna_vyhlaska_zakaz_usporaduvat_verejne_akcie
10032020_Oznámenie RUVZ_odbor_skolstva
11032020_UV_SR_vyhlasenie_mimoriadnej_situacie
12032020_Opatrenie UVZSR karantena
12032020_Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
12032020_Usmernenie ministerky školstva
13032020_Agilita_vodarenska_spolocnost_oznam
13032020_Odporúčanie obciam_mimoriadna situácia_stránkové hodiny_SVS MVSR
13032020_Omapo_oznam
13032020_Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia
13032020_Usmernenie osôb s povinnos-ou karantény mimo bydliska
16032020_Oznam_spravcu_cintorínov
15032020_opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok
16032020_Zmena a doplnenie opatrenia UVZSR zo dna 15032020_prevadzky_obmedzenia
17032020_Vplyv prijatých opatrení na zamestnancov
18032020_Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020
18032020_Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia
19032020_Zásady zapojenia dobrovoľníkov PDCO
20032020_Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom
23032020_Komunálny odpad a COVID-19 v okolitých krajinách
23032020_Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek
24032020_Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb_24032020
24032020_Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_od_25032020
24032020_Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_od_25032020
24032020_Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020
28032020_ZMENA rezimove opatrenia HH SR_OLP_2778_2020
29032020_Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR_OLP_2777_2020
30032020_Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia.
02042020_Opatrenie_UVZSR_priprava_a_vydaj_stravy
03042020_BSK_Koronavirus_Sumar_opatreni
04042020_Opatrenie_statna_karantena
06042020_Rozšírenie_opatrenia_núdzového_stavu_207_2020
Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID_19_sposobenym_koronavirusom_SARS_CoV_2_siedma aktualizacia
200420_Opatrenie_pre_nosenie_rusok
200420_Opatrenie_schodze_statnych_organov
21042020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR
23042020_UVZ_prevadzka_vonkajsich_sportovisk
24042020_opatrenie_UVZSR_otvorenie_prevadzok_dochodcov-zmena
05052020_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza
05052020_opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby
15052020_Opatrenie_ÚVZSR_statna_karantena_15_05_2020
18052020_COVID-19_ od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení
19052020_Opatrenie_ÚVZSR_OLP_4085_2020_hromadne_podujatia_19.5.2020
19052020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01
20052020_Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_elektivne_operacie_priazniva_epidemiologicka_situacia
ÚVZ SR_ Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri
22052020_oraganizácia_skoly 22052020_organizacia_materske_skolky
22052020_organizacia_materske_skolky
25052020_dalsie_uvolnovanie_opatreni_od_01062020
26052020_usmernenie_catering_COVID19
26052020_zmena_chytra_a_statna_karantena
26052020_zmena_opatrenia_prevadzky_vynimky
27052020_Usmernenie_pre_pracoviska_UPR
28052020_Opatrenie_UVZSR_ruska-zmena
28052020_Opatrenie_UVZSR_prevadzky_skoly-zmena
28052020_usmernenie_ruška_aktualizacia
01062020_Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení
02062020_opatrenie_ruska
02062020_opatrenie_prevadzky_4_faza
03062020_Usmernenie_zotavovacie_podujatia
03062020_opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev
03062020_zmena_hranice_CR

Užitočné odkazy:

www.korona.gov.sk
www.bratislavskykraj.sk
www.health.gov.sk
www.hackvirus.sk
www.koronavirus.mojeslovensko.sk
https://slovensko.help/projekty/plagaty/plagat-pre-domacnosti.html
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy

 

 

Odporúčania pre ľudí

Pomoc_sebe_a_druhym_COVID_19
Osoby_s_vyssim_rizikom_ochorenia_COVID_19
Co_robit_ak_ste_chory_COVID_19
10_odporucani_ak_ste_doma_COVID_19
https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/
Domacnosti_plagat_dolezite_pokyny
www.zmos.sk/zostan-doma---oznam/mid/405616/.html#m_405616
Jak postupovat pri koronaviru a vraceni knih 2020 final navod