Krízový štáb obce Miloslavov

Krízový štáb

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 na území obce Miloslavov bol dňa 9. 3. 2020 zriadený  Krízový štáb obce Miloslavov. Všetky opatrenie prijaté Krízovým štábom obce Miloslavov smerujú predovšetkým  k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov a sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu pri riešení krízovej situácie.

Zloženie krízového štábu obce:

predseda KŠ - Milan Baďanský - starosta obce Miloslavov
podpredseda KŠ  - Mgr. Martin Sitiar - vedúci hospodárskej správy
člen KŠ - Ing. Dalibor Žiaran MBA - prednosta Obecného úradu Miloslavov
člen KŠ - Milan Matušek - poslanec obecného zastupiteľstva
člen KŠ - Ing. Simona Kalinovská, člen DHZ Miloslavov
tajomník KŠ - Kvetoslava Jašurová - zamestnanec obecného úradu

Dokumenty zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov

Zasadnutie_KS_09032020
Zasadnutie_KS_10032020
Zasadnutie_KS_13032020
Zasadnutie_KS_16032020
Zasadnutie_KS_19032020
Zasadnutie_KS_23032020
Zasadnutie_KS_24032020
Zasadnutie_KS_27032020
Zasadnutie_KS_31032020
Zasadnutie_KS_07042020
Zasadnutie_KS_14042020
Zasadnutie_KS_22042020
Zasadnutie_KS_07052020
Zasadnutie_KS_20052020
Zasadnutie_KS_05062020
Zasadnutie_KS_15102020

 

 

Súvisiace dokumenty - informácie

Na tejto stránke môžete nájsť potrebné dokumenty a dôležité informácie

15102020_Opatrenie_prevadzky_a_HP_final
15102020_Opatrenia_ruska_final
15102020_Usmernenie_SFZ

Užitočné odkazy:

http://www.somzodpovedny.sk
www.uvzsr.sk
www.korona.gov.sk

www.bratislavskykraj.sk
www.health.gov.sk
www.hackvirus.sk
www.koronavirus.mojeslovensko.sk
https://slovensko.help/projekty/plagaty/plagat-pre-domacnosti.html
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy