Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Agendu evidencie obyvateľstva zabezpečuje zamestnankyňa obce Miloslavov: Kvetoslava Jašurová
Kontakt:
+421 908 675 406
E-mail: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Ziadost_o_pridelenie_supisneho_cisla01072015