Obec Miloslavov zadáva pravidelne testovanie kvality vody. Nižšie sa nachádzajú výsledky za posledné roky.

Rok 2022
ALS_AD_1_2022
ALS_AD_2_2022
ALS_MIL_3_2022
ALS_AD_4_2022

Rok 2020
ALS_MIL_1_10032020
ALS_AD_2_10032020
ALS_AD_1_10032020

Rok 2018
ALS_Czech_Republic_opakovany_rozbor_vody_M_2018
ALS_Czech_Republic_opakovany_rozbor_vody_AD_2018
AQUASECO_rozbor_vody_Zberny_dvor_1

Rok 2017
ALS_Czech_Republic_rozbor_vody_AD
ALS_Czech_Republic_rozbor_vody_Miloslavov
AQUASECO_rozbor_vody_AD
AQUASECO_rozbor_vody_Miloslavov
AQUASEKO_ rozbor_vody_zberny_dvor

template na vyjadrenie ku konaniu na RUVZ