Upozornenie na výluku vlakov spoločnosti RegioJet

V čase : 14.11.2020 od 8:30 – 18.11.2020 do 19:00 príde k nepretržitej výluke vlakov na trati Bratislava – Komárno, spoločnosti RegioJet.

Úsek: Bratislava hl.st. – Podunajské Biskupice.

V tomto čase neprejdú daným úsekom žiadne vlaky, cestujúci môžu využiť bezplatnú linku – kyvadlová doprava XS70, ktorá bude jazdiť na trase Podunajské Biskupice – Dudvážska – Hronská a späť. Ďalej musia využiť MHD BA, kde bude potrebné si zakúpiť cestovné lístky na MHD resp. IDS BK.

Cestovné lístky v tarife našej RJ nebudú platiť a v daných dňoch ich nebudeme ani vydávať, max po Podunajské Biskupice.

S70_UPOZORNENIE_NA_VYLUKU_14_18_11_2020_1

Viac info + cestovný poriadok XS70 na webe www.regiojet.sk – v prílohe zasielam oznam.

 

Informácia k antigénovým testovacím miestam

Informujeme občanov, že odberné miesto pre dobrovoľné testovanie antigénovými testami je v okrese Senec zriadené na adrese:
HaZZ, Slnečných jazerách – Juh, spoločenská miestnosť.
Otvorené je v čase od 12:00 hod. do 20:00 hod.

Informácie k ďalším miestam pre dobrovoľné testovanie nájdete na nižšie uvedenej internetovej stránke.
https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim)

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s., prázdninový režim z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19.

 počas pracovných dní v období 09.11.2020 – 13.11.2020 a 16.11.2020 :

– premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81

– nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80

 DO_PV_IMS_002_oznam_korona_4_C

Čiastočné obmedzenia dopravy na Lesnej ulici

Oznamujeme občanom, že obec Miloslavov začína s čiastočnou rekonštrukciou Lesnej ulice spevnením krajníc vozovky a opravou výtlkov. Žiadame občanov aby venovali zvýšenú pozornosť pri prejazde rekonštruovaným úsekom.

Zberný dvor otvorený od zajtra t.j. 4.11.2020

Oznamujeme občanom, že zberný dvor v obci Miloslavov bude od zajtra t.j. 4.11.2020 otvorený v jeho otváracích hodinách.

Streda 14:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota 10:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod.

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií bude vstup organizovaný zamestnancami obce pri vstupnej bráne.
Žiadame o dôsledné dodržiavanie otváracích hodín.

Prerušenie dodávky elektrickej energie v časti Alžbetin Dvor dňa 13.11.2020

Oznamujeme občanom v časti Alžbetin Dvor, že dňa 13.11.2020 v čase od 8:30 do 15:00 hodiny bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie. V prílohe nájdete čísla domov alebo parciel, ktorých sa bude týkať odstávka elektrickej energie.

Prílohy nájdete na webovej stránke obce a na vývesných tabuliach.
Prerusenie_el_energie_13_11_2020

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

29.10.2020:
– premávajú spoje označené poznámkou X, X10 a X80
– nepremávajú spoje označené X11 a X81

30.10.2020, 02.11.2020 – 06.11.2020 a 09.11.2020:
– premávajú spoje označené poznámkou X, X11 a X81,
– nepremávajú spoje označené X10 a X80

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_3_C

Predbežná informácia k celoplošnému testovaniu na území obce Miloslavov

Vážení obyvatelia,

na základe rozhodnutia vlády SR sa uskutoční celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19, a to v dňoch 31.10.2020 – 1.11.2020 a následne druhé kolo 7.11.2020 – 8.11.2020.

Vzhľadom na krátky čas, ktorý sme mali  na prípravu testovania, ako aj na priebežne oznamované zmeny  počas prebiehajúcich príprav, by sme vás radi  predbežne informovali o predpokladanom priebehu plánovaného testovania v našej obci.

Testovanie bude v prebiehať v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020  v časoch od 7:00 hod do 22:00 hod.

Obec Miloslavov sa  snaží zabezpečiť čo najviac odberových miest tak, aby sme dokázali rýchlo a efektívne otestovať čo najviac obyvateľov. Táto skutočnosť je však determinovaná počtom odborného zdravotníckeho personálu, počtom dobrovoľníkov a rôznymi ďalšími faktormi. Podľa  aktuálneho stavu počtov odborného zdravotného personálu a dobrovoľníkov (ktorý sa neustále mení a vyvíja) máme zatiaľ pripravených 5 odberových miest:

3 odberové miesta označené ako A, A1 a A2 v budove nového zdravotného strediska (oproti lekárni v Alžbetinom Dvore) na adrese Astrová ul. 1774/1, Alžbetin Dvor (ordinácia MUDr. Lipovského)

2 odberové miesta označené ako B a B1 v budove Domu kultúry v Miloslavove na adrese Centrálna ul. 243/146 Miloslavov.

Všetky odbery sa budú vykonávať v exteriéri (mimo budovu) cez okná.

Časový harmonogram testovania obyvateľov pripravujeme a bude určený podľa abecedného zoznamu obyvateľov – informáciu zverejníme následne.

Prosíme obyvateľov, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor okolo odberových miest. Testovanie bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení – počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Testovaní obyvatelia si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), opäť si rúško nasadí a okamžite sa presunie do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

Vo vyčlenených priestoroch (čakáreň alebo vonkajší priestor) si testovaný počká na výsledok testovania.

Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek.

Testovanie je dobrovoľné, môžu sa ho zúčastniť všetky osoby nad 10 rokov.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným postihnutím alebo iným obmedzením, seniorom nad 65 rokov a iným zraniteľným skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a vyhýbajú́ sa sociálnemu kontaktu.

Osoby, ktoré sa testovania nezúčastnia, budú mať prísnejšie obmedzenia voľného pohybu a karanténny režim.

Obec Miloslavov bude zverejňovať ďalšie informácie priebežne na web stránke a fb obce.     

Pripájame link na ilustračné inštruktážne video:

https://www.somzodpovedny.sk/instruktazne-video-ma-byt-praktickou-ilustracnou-ukazkou-priebehu-testovania-proces-aj-priestory-testovania-schvalili-autority-z-oblasti-hygieny-a-zdravotnictva/

Link na odporúčané pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR pred odberom:

https://camit.sk/media/a542/file/item/it/0000/medirex_pokyny_pred_odberom_testovania_covid_19.kSvi.pdf

Viac info nájdete aj tu:

https://www.somzodpovedny.sk/

https://korona.gov.sk/

V súvislosti s plánovaným celoplošným testovaným obyvateľstva chceme požiadať obyvateľov o patričnú dávku trpezlivosti, zhovievavosti a ohľaduplnosti počas nadchádzajúcich dní, vrátane dní testovania. Obec sa snaží zabezpečiť  testovanie čo najlepšie. Zdravotný personál, dobrovoľníci a zamestnanci obce sa budú snažiť o čo najhladší priebeh tak, aby sme to  spoločne zvládli.

Ďakujeme

Milan Baďanský

Krízový štáb obce Miloslavov

Oznam – regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku informuje  občanov/chovateľov   o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu.

Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Postup registrácie s chovom viac ako jednej ošípanej:

 • Vyplniť „Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat“
 • Vyplniť tlačivo „Registrácia chovu“

Tlačivo je možné:

– stiahnuť z  https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf

– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

 • Dokumenty zaslať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, ktorá vykoná kontrolu na mieste a ak chov spĺňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo.

Postup registrácie s chovom jednej ošípanej na domácu spotrebu:

– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

Viac informácii ohľadne registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu chovatelia získajú na stránke https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2O19.asp

Tlačivá je možné vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

Zmena prevádzky Obecného úradu Miloslavov a Stavebného úradu Miloslavov pre verejnosť od 26.10.2020 – do odvolania

Prevádzka obecného úradu Obce Miloslavov:

Stránkové hodiny obecného úradu Obce Miloslavov ostávajú nezmenené. Pre verejnosť bude obecný úrad výlučne na mailovej a telefonickej komunikácií  počas stránkových hodín na referáte evidencie obyvateľstva a referáte poplatky za odpady.

Referát evidencie obyvateľstva:   0908 675 406      kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

 • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
 • občianske preukazy z obidvoch strán;
 • deti do 15 rokov rodné listy;
 • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
 • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
  Pošlite na: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk,  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Overovanie listín a podpisov nie je v tejto situácií možné.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov:
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.
Pre verejnosť bude stavebný úrad výlučne na mailovej a telefonickej komunikácií počas stránkových hodín. Všetky stavebné konania sa presúvajú na termín, ktorý bude po otvorení stavebného úradu pre verejnosť. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843             olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková       0918 518 171             katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková          0905 724 185             danica.mersakova@miloslavov.sk
Bc. Michaela Slobodová        0918 666 287             michaela.slobodova@miloslavov.sk

Kontakty na referát životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Október 2020 – mesiac úcty k starším

Vážení naši seniori,

Dnes Vás chcem pozdraviť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Určite ste rôzne hodnotenia vo svojom živote urobili mnohokrát.  Na tvári sa strieda úsmev so slzami.Veď boli radosti a boli aj smútky. Skláňam sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho vašich rodín, našej obce a celej našej spoločnosti.

Je mi úprimne ľúto, že sa nemôžem s Vami stretnúť osobne, ako po minulé roky.  Ale pevne verím, že spoločne prekonáme toto krízové obdobie a budeme sa môcť znovu stretávať. Prajem vám, všetko len to najlepšie a prijmite pri tejto príležitosti malú pozornosť vo forme poukážky do lekárne, od našej obce.

Milan Baďanský, starosta obce
poslanci obecného zastupiteľstva

Ucta_k_starsim_2020

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 15.10.2020

V súvislosti  ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_15102020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 15. 10. 2020

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR sp. zn.: OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020, OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 až do odvolania sa nariaďuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v pôsobnosti obce Miloslavov dôsledne dodržiavať opatrenia vydané ÚVZ SR sp. zn.: OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 a  OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020.

S účinnosťou od 15. októbra 2020 sa zakazuje v pôsobnosti obce Miloslavov všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. Súčasne sa ukladá povinnosť dôsledne dodržiavať príslušné hygienické opatrenia.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania  sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu Obce Miloslavov (ďalej len OCÚ) nasledovne:

1. stránkové hodiny OCÚ ostávajú nezmenené,
2. referát evidencie obyvateľstva a daní a referát poplatkov za odpady prijíma podania a žiadosti výlučne v elektronickej podobe na adresách elektronickej pošty: referát obyvateľstva a daní – kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk, referát poplatkov za odpady – maria.minarikova@miloslavov.sk,
3. na referát overovania je potrebné sa nahlasovať telefonicky +421 907 711 830,
4. zvyšné referáty vybavujú občanov a ich žiadosti výlučne v zasadacej miestnosti na prízemí OCÚ tak, aby sa minimalizoval pohyb verejnosti v priestoroch OCÚ a tak, aby v zasadacej miestnosti v jednom okamihu neprekročil počet prítomných 6 osôb,
5. žiadame občanov aby sa pri vstupe do priestorov OCÚ riadili pokynmi pracovníka prvého kontaktu a svoju prítomnosť zaznamenali v knihe návštev.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa nariaďuje zákazníkom Pošty Partner v Miloslavove vstupovať do prevádzky po jednom a s prekrytím horných dýchacích ciest.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky verejne prístupné detské ihriská v pôsobnosti Obce Miloslavov.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky športoviská v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb na športovisku v jednom okamihu neprekročí 6 osôb. Aktivity na športoviskách musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných hygienických opatrení. Zároveň sa uzatvárajú priestory šatní.

Priebežne vykonávať dezinfekciu všetkých priestorov v zariadeniach v pôsobnosti Obce Miloslavov.

Priebežne vykonávať dezinfekciu verejne prístupných priestorov so zvýšeným výskytom občanov, najmä zastávky SAD a ŽSR.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky organizované záujmové krúžky, združenia a stretnutia občanov v priestoroch a budovách v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb v jednom okamihu neprekročí 6 osôb. Aktivity musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných hygienických opatrení. O účasti na aktivitách sa vedie písomná evidencia.

Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia OLP/8326/2020 zo dňa  14. 10. 2020 a OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

  Vykurovacia sezóna – informácie od OR HaZZ v Pezinku

  Opäť je tu jeseň. Chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

  Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

  Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                        1 x za 6 mesiacov

  Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

  mjr. Ing. Dana Škvarková

  OR HaZZ v Pezinku

   

   

   

  Preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény

  V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 09. 10. 2020 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

  Upravený režim na pracoviskách MV SR počas núdzového stavu od 5. októbra

  Z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci bola obci doručená informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s vyhlásením núdzoveho stavu. Informáciu zverejňujeme v plnom rozsahu.

  Upozorňujeme občanov, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu prijalo MV SR viacero opatrení pri poskytovaní služieb evidencie vozidiel na dopravných inšpektorátoch, oddelení dokladov, pracovísk okresných úradov a klientskych centier. Nasledovné opatrenia sú v platnosti od pondelka 5. októbra 2020 až do odvolania.

  Okresný dopravný inšpektorát v Senci vykonáva všetky evidenčné úkony, avšak len u občanov, ktorí sa vopred objednajú online pomocou elektronickej služby. Vstup do klientskeho centra im bude umožnený maximálne 5 minút pred termínom. 

  V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom.

  Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla  /malý technický preukaz/ sa počas núdzového stavu nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.

  Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení. 

  V agende občianskych preukazov sa počas núdzového stavu na oddeleniach dokladov  nebudú vydávať certifikáty pre elektronický podpis, keďže na tento účel je k dispozícii bezplatná elektronická služba.

  Na úseku zbraní a streliva polícia nebude prijímať žiadosti o vydanie zbrojných preukazov, a zbrojných licencií, ani žiadosti o udelenie výnimiek k nadobudnutiu vlastníctva či držby zbrane, keďže počas núdzového stavu sa nebudú vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti ani potrebné obhliadky priestorov. Nebudú sa vydávať ani potvrdenia o vypožičaní a prenájme zbraní. 

  Zároveň občanov upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/  ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

  Vstup občanov do klientskeho centra budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

  V záujme ochrany zdravia všetkých občanov ako i pracovníkov,  je každý návštevník povinný dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, pred vstupom do budovy si dezinfikovať ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

  Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 1.októbra 2020

  Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 1.10.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

  Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Do konca tohto roku sa plánuje realizácia dostavby sociálnych zariadení pre materskú školu, oplotenie areálu ZOR v miestnej časti Miloslavov, oprava výmoľov na Lesnej  ulici a začiatok prác na prestavbe podkrovia v Základnej škole a prístavby obecného úradu.

  OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.9.2020 e vo výške 1 020 tis. EUR, čo je cca  kopíruje rozpočet na rok 2020. Na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 703615 EUR  k 25.9.2020. Dlh obce do data  je k  vo výške 360 tis. EUR, čo predstavuje 10,9 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

  Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k 15.9.2020 vyrubený vo výške  223 tis. v Alžbetinom Dvore a 417 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo  vo výške 251 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy a na projektovú dokumentáciu  pre základnú školu a telocvičňu, kontajnerové stojisko, projekt bezplatnej wifi a prístrešok s grilom v ZOR.

  Čerpanie rozpočtu k 25.9.2020 – bežné  výdavky sú čerpané na  61,19 %, v sume 1 776 tis. EUR, výdavky celkom sú vo výške 2 167 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 54,70 k rozpočtu na rok 2020. Príjmy celkom sú naplnené vo výške 76,83 % k rozpočtu, v sume 3 043  tis. EUR, z toho bežné príjmy sú v sume 2 539 tis. EUR – 72,02 % k rozpočtu.

  Poslanci OZ tiež súhlasili s použitím rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov elektronického zabezpečovacieho systému na obecnom úrade a fontány v parku v Alžbetinom Dvore.

  Pri prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č.1/2020 poslanci rozhodli aj o vyčlenení sumy 5000,00 EUR na Mikuláša pre deti a poukazy pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším – z dôvodu, že nebude možné realizovať pôvodne zamýšľané  podujatia. RO č.1/2020 bolo schválené.

  OZ schválilo  zámer prenájmu  a nájomnú zmluvu na priestory v základnej škole so Súkromnou základnou umeleckou školou, čím bude umožnená výučba pre deti priamo v našej obci.

  Ďalej schválilo dve zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na vybudovanie infraštruktúry v miestnej časti Alžbetin Dvor.

  V rámci diskusie s obyvateľmi poslanci riešili možnosti ďalšieho postupu obce voči prevádzke spoločnosti Livinn systems, s.r.o. , ktorá sa nachádza medzi obytnou zástavbou v miestnej časti Miloslavov.

  Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov  03.10.2020

  Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2020

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave zaslal na obec Miloslavov výzvu o vykonanie preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. V zmysle ustanovenie § 51 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenia vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – ponikatelia, právnické osoby a obce. Výzvu na celoplošnú deratizáciu zverejňujeme v plnom rozsahu.

  Vyzva_RUVZ_BA_celoplosna_deratizacia

   

  Otvorenie Obvodného oddelenia PZ Miloslavov – 01.10.2020

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, oznamujeme občanom, že dňom 1.10.2020 sa zriaďuje Obvodné oddelenie Policajného zboru Miloslavov,  Obchodna ulica 1999/ v budove Obchodného centra Miloslavov.    Pracovisko v  Dunajskej Lužnej sa ruší dňom 30.09.2020.

  Stanovisko spoločnosti Danubius Fruct s.r.o. k zverejneniu zámeru zmeny navrhovanej činnosti „Pozberová úprava a skladovanie ovocia, časť úprava technológie chladenia a sklad pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín“

  obec Miloslavov vyžiadala od spoločnosti Danubius Fruct s.r.o.stanovisko k zverejnenému zámeru:

  Vážení občania Miloslavova,

  Dňa 13.08.2020 požiadala naša spoločnosť Okresný úrad v Senci, Odbor Životného prostredia o posúdenie vplyvu nášho investičného zámeru (vybudovanie skladu prípravkov na ochranu rastlín a technológie chladenia) na životné prostredie. Okresný úrad následne v zmysle zákona oslovil dotknuté subjekty, medzi nimi aj obec Miloslavov, aby sa k zverejnenému zámeru vyjadrili. Obec Miloslavov v nadväznosti na to 10.09.2020 zámer zverejnila formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

  Úprimne ctíme právo miestnych obyvateľov sa vyjadriť k projektovým zámerom, ktoré sa týkajú ich životného prostredia a bezprostredného okolia. Preto sme sa proaktívne a nad rámec zákonom ukladaných povinností rozhodli poskytnúť vám všestranné informácie o našom zámere.

  Veríme, že za viac ako dvadsaťpäť rokov ste sa presvedčili, že naša spoločnosť je seriózny subjekt a vždy sme rozvíjali korektné susedské vzťahy s obyvateľmi obcí, v ktorých sa naše ovocné sady nachádzajú. Aj v tomto prípade nám preto záleží na tom, aby boli naši susedia kvalitne a pravdivo informovaní.

  Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je aj starostlivosť o zdravie a vitalitu našich sadov, pretože len vtedy môžu aj ďalej prinášať zdraviu prospešné a chutné ovocie. Každý, kto si vyskúšal starostlivosť o ovocné stromy vie, že občas si vyžadujú aj rýchly a účinný zásah pomocou prípravkov na ochranu rastlín. Je tiež pochopiteľné, že takéto prípravky nie je možné skladovať kdekoľvek a manipulácii je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

  Každý poľnohospodársky subjekt je preto zo zákona povinný disponovať vhodnými priestormi, ktoré zabezpečia adekvátne a zodpovedné zaobchádzanie s týmito látkami. Naša spoločnosť preto už dnes takýmto skladom disponuje. Spoločne s výstavbou nových skladovacích priestorov sme sa však rozhodli pristúpiť k jeho modernizácii a skvalitneniu.

  Nároky na podobný sklad detailne popisujú príslušné legislatívne normy, najmä:

  • Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
  • Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
  • Zákon č. 405/2011 z 21. októbra 2011 o rastlinolekárskej starostlivosti
  • Vyhláška č. 491/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení

  Radi by sme občanov touto cestou uistili, že náš projekt riešenia týchto objektov v plnej miere zodpovedá všetkým požadovaným štandardom, dokonca ich v mnohých ohľadoch prekonáva. Každý, kto by mal záujem nahliadnuť do detailov zverejneného projektu, tak môže urobiť na webovom portáli www.enviroportal.sk/sk.eia/detail/pozberova-uroda-skladovanie-ovocia-so-01-prijem-skladovanie-ovocia-cas

  Náš sklad preto nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie, naopak bude ho v maximálnej možnej miere chrániť. Zároveň by sme radi zdôraznili skutočnosť, že spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. neskladuje prípravky na ochranu rastlín za účelom obchodu a distribúcie ale výlučne pre vlastnú spotrebu.

  My sami máme prioritný a nespochybniteľný záujem zachovať kvalitu a zdravie životného prostredia. Symbióza s prírodou nás živí a sme to na prvom mieste my, kto ju bude v každom možnom ohľade chrániť. Preto bude spoločnosť Danubius Fruct vždy transparentne, zodpovedne, profesionálne a s dodržaním všetkých zásad a náležitostí ochraňovať svoje najväčšie bohatstvo, životné prostredie, v ktorom pestuje svoje ovocie. Pretože od jeho kvality sme bezprostredne a životne závislí.

  V Dunajskej Lužnej, 11.09.2020

   

  Urbanistická štúdia – Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov

  Na základe schváleného zadania obce bola zhotoviteľom – arch. štúdiom Ing. arch. Bogára  –  spracovaná  urbanistická štúdia Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov, ktorej cieľom bolo navrhnúť  optimálne  prepojenie oboch miestnych častí obce novým centrom s dôrazom na jeho administratívnu, obslužnú a obchodnú vybavenosť,   verejné priestranstvá, plochy zelene, a to pri minimalizácii ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania.  Dôležitým faktorom bol návrh riešenia dopravného napojenia ( optimalizácia okružnej komunikácie C1 – Bottova ul. ), napojenia obce na verejnú dopravu, situovanie budúceho nového kruhového objazdu v centre a využitie  potenciálu individuálnej dopravy vr. cyklochodníkov.   Spracovaná štúdia bude jedným z podkladov pre tvorbu zmien a doplnkov  územného plánu obce č.4/2020; začatie procesu obstarávania schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa  27.08.2020.

  Verejná prezentácia výsledkov štúdie za účasti autorov z dôvodov nepriaznivej epidemiologickej situácie  zatiaľ nebola možná – veríme, že sa ju obci podarí čoskoro  zorganizovať, o termíne budeme verejnosť informovať. Pripomienky k riešeniam navrhnutým v štúdii si bude môcť verejnosť uplatniť v procese obstarávania a tvorby zmien a doplnkov územného plánu.  V odkaze  je vo formáte pdf predstavená textová a obrazová časť dokumentu, do dokumentu v písomnej podobe je možné nahliadnuť na  Obecnom úrade v čase stránkových hodín.

  Urbanistická štúdia – Miloslavov (A3)

  Preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény

  V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 9. 2020 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

  Oznam o odpise spotreby zemného plynu

  Oznamujeme občanom, že v mesiaci september bude v Miloslavove vykonávaný odpis spotreby zemného plynu domácností za účelom ročného vyúčtovania.
  Odpočet bude vykonávaný priebežne v termíne od 9.9. do 18.9.2020.

   

  Slávnostné otvorenie Obchodného Centra Miloslavov

  Dnes sa v našej obci slávnostne otvorilo Obchodné Centrum Miloslavov. Okrem obchodnej prevádzky Billy sa postupne otvoria aj ďalšie maloobchodné prevádzky a služby (101 drogérie, kaviareň, kvetinárstvo, chovateľské potreby so službami zásielkovne, rodinná pekáreň, vinotéka, prevádzka rýchleho občerstvenia s donáškou jedál, či distribúcia zdravotníckej techniky a pomôcok).

  Zároveň patrí veľké poďakovanie spoločnosti OC Miloslavov za realizáciu takéhoto zámeru.

  Od 01.10.2020 bude fungovať v týchto priestoroch aj Obvodné oddelenie policajného zboru SR. Veríme, že s poskytovanými službami budú občania spokojní a že prevádzka Obchodného centra prispeje k zlepšeniu služieb pre obyvateľov našej obce. Poskytovateľom služieb prajeme veľa úspechov.

     

   

   

  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/2021

  Napriek zložitej situácií, ktorá komplikuje náš život sme úspešne otvorili nový školský rok 2020/2021  v priestoroch základnej školy i Komunitného centra. Čaká nás rekonštrukcia podkrovia základnej školy, ktorá vylepší priestorové potreby školy a snažíme sa čo najskôr vyriešiť dostavbu nového pavilónu.

  Prajem všetkým žiakom a učiteľom úspešný nový školský rok, verím, že spoluprácou školy, rodičov a vedenia obce vytvoríme tie najlepšie podmienky pre naše deti.

  Milan Baďanský, starosta obce

  Obec Miloslavov spustila pre svojich občanov mobilnú aplikáciu MILOSLAVOV

  Obec Miloslavov pre svojich občanov v týchto dňoch spustila novú aplikáciu MILOSLAVOV.
   
  Každý, kto má mobilný telefón s operačným systémom Android alebo iOS má odteraz možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play alebo App Store aplikáciu Miloslavov. Formou bleskových správ budete informovaní o aktualitách obce (napr. výpadkoch prúdu, plynu a vody), organizovaných športových či spoločenských akciách. Táto aplikácia Vás upozorní na vývoz odpadov, nájdete v nej všetky dôležité kontakty na obecný úrad, stavebný úrad, lekárov atď. Môžete si nájsť a prečítať aktuálne číslo Spravodajcu obce Miloslavov, ale nájdete tu aj staršie čísla obecného časopisu.
  Aplikácia okamžite upozorní na novú správu a blížiaci sa vývoz odpadu priamo na mobilnom zariadení formou PUSH správy v lište notifikácií. Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a sú Vám doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta.
   
  Mobilná aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľoch okrem modulov Susedský Bazár, pokiaľ ich užívatelia sami zadajú.
       
  Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla a jednoduchá.
  Do aplikácie sa nemusíte registrovať a neposkytujete žiadne osobné údaje.
  Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google Play alebo App Store?

  [Android] Google Play 
  [iOS] App Store

  Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy

             

   

  Otvorenie D4/R7 dnes poobede už bude realitou

  Dnes sa sprístupní úsek rýchlostnej cesty D4/R7 bratislavského nultého obchvatu v úseku Ketelec – Holice v dĺžke 25,2 km na R7 a úsek Ketelec – Rovinka v dĺžke 4,5 kilometra na D4 s 22 mostmi a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne.

  Verím, že budovanie cestnej infraštruktúry prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie z južného smeru do hlavného mesta.

  Jazdite bezpečne.

  Milan Baďanský, starosta obce

  Dôležitý oznam – zmena termínov vývozu papiera v miestnej časti Miloslavov

  Firma Marius Pedersen, ktorá v našej obci uskutočňuje odvoz odpadov, oznamuje občanom v časti Miloslavov, že vývoz papiera sa bude uskutočňovať vždy na druhý deň po vývoze v časti Alžbetin Dvor, nakoľko majú nedostatok pracovníkov.

  Táto zmena platí od 9.7.2020 – vývoz v Alžbetinom Dvore.

  Vývoz papiera v Miloslavove sa uskutoční 10.7.2020.
  Za spôsobené komplikácie a nedorozumenie sa vopred ospravedlňujú.

  Otvorenie Remeselného dvora – 4.7.2020

  S radosťou vám  oznamujeme, že  Remeselný dvor v obci   bude od 4.júla 2020  znovu  otvorený pre verejnosť vo svojich obvyklých  otváracích hodinách (sobota a nedeľa od 14:00 – 16:00 hod.). Počas núteného uzatvorenia pre pandémiu  sme  však nezaháľali a využili sme tento čas na  jeho čiastočnú rekonštrukciu, najmä sanáciu múrov proti vlhkosti.
  Príďte sa pozrieť a oživte si spomienky na časy minulé 😊

  Ak máte záujem navštíviť Remeselný dvor ako skupina  mimo otváracích hodín, kontaktujte  p. Leskovú na tel.čísle: 0903 423 721.

  Pekné zážitky z návštevy nášho malého múzea želá Obec Miloslavov.

   

  Oznam pre obyvateľov obce Miloslavov prichádzajúcich zo zahraničia

  Na základe žiadosti Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.06.2020 o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 žiadame všetkých občanov prichádzajúcich na územie Slovenskej Republiky z rizikových krajín, prevažne však z Veľkej Británie, hlásiť svoj príchod na územie Slovenskej Republiky a informovať o tejto skutočnosti príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva č. OLP/4739/2020 a č. OLP5089/2020.
  Sucinnost_opatrenia_COVID

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.júna 2020

  Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

  Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou na tento rok je  ukončenie konaní pre realizáciu stavby pavilónu základnej školy a samotná realizácia stavieb.  Na základe udeleného stavebného povolenia obec pristúpi prostredníctvom verejného obstarávania k výberu zhotoviteľa na prístavbu obecného úradu. Práce na štúdii nového centra obce sa blížia k záveru a prezentácia pre verejnosť sa pripravuje na koniec júla v tomto roku. Do realizácie takisto postúpil projekt Multifunkčného ihriska s osvetlením v ZOR Miloslavov.

  OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 25.6.2020 je vo výške 685 tis. EUR, čo zatiaľ približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou. Zatiaľ obec zaznamenala len menší výpadok podielových daní – za mesiace máj a jún.  K 19.6.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 458 tis. EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 111 tis. EUR. Dlh obce je k 30.5.2020 vo výške 372 tis. EUR, čo predstavuje 11,27 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

  Poplatok za rozvoj je k 30.5.2020 vyrúbený  vo výške 165 tis. v Alžbetinom Dvore a 348 tis. v Miloslavove; použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 214 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy, projektové práce a stojisko kontajnerov na Jazernej ul.

  Na základe výsledkov verejného obstarávania boli OZ predložené na schválenie 3 zmluvy o dielo pre víťazov verejného obstarávania:

  • DOMOV Slovakia, a.s.. na zhotovenie diela  „Dostavba pavilónu ZŠ – spodná stavba“, celková cena diela je 118 620,53 Eur vr. DPH.
  • FAGUS SK, s.r.o. na zhotovenie diela  „Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov“ , celková cena diela je 979.775,24 Eur vr. DPH.
  • SPORTER s.r.o., na zhotovenie diela „Multifunkčné ihrisko s osvetlením“, celková cena diela je 48 047,81 € vr. DPH.

  OZ schválilo Záverečný účet a výročnú správu obce Miloslavov za rok 2019. Závierka bola preverená nezávislým audítorom a hlavným kontrolórom obce, pričom obec tak, ako aj po minulé roky,  hospodárila zodpovedne a ukončila hospodárenie s kladným  výsledkom – prebytkom vo výške  165 099,98 EUR, ktorý bude preúčtovaný do rezervného fondu obce.

  Hlavný kontrolór obce predložil OZ plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020, ktorý OZ schválilo.

  Na základe skutočnosti, že základná škola sa od 1.9.2020 stane plneorganizovanou základnou školou s deviatimi ročníkmi, OZ schválilo zámer nadobudnutia právnej subjektivity pre ZŠ Miloslavov od 1.1.2021, a to vo forme rozpočtovej organizácie.

  Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov  25.06.2020

  Výstavba ihriska s multifunkčným povrchom v Miloslavove

  Obec začala s realizáciou výstavby ihriska s multifunkčným povrchom v Zóne rekreácie a oddychu v časti Miloslavov. Obec na realizáciu získala finančné prostriedky z Dotačného systému Úradu Vlády Slovenskej republiky, program Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č.1 Výstavba multifunkčných ihrísk. Projekt bude spolufinancovaný aj zo zdrojov obce.

  Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 5. 6. 2020

  V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

  Zasadnutie_KS_05062020

  Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 5. 6. 2020

  Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

  Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/4591/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4647/2020 zo dňa 3. 6. 2020, OLP/4593/2020 zo dňa 3. 6. 2020, usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 3. 6. 2020.

  S účinnosťou od 3. júna 2020 otvára fitness centrum v Kultúrnom dome Miloslavov za dodržania opatrení ÚVZ SR, najmä povinnosť viesť evidenciu návštevníkov a túto po uplyntí doby 30 dni zlikvidovať, zabezpečiť pre návštevníkov dezinfekciu a papierové utierky, hygienické zariadenia musia byť tekutým mydlom a papierovými utierkami, zvýšiť frekvenciu upratovania a dezinfekciu dotykových plôch.

  V súlade s opatrením ÚVZ SR nariaďuje prevádzkam v pôsobnosti obce Miloslavov neprekročiť v jednom okamihu koncentráciu zákazníkov jeden na 10 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre. Alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov. Primerane uplatňovať opatrenia ÚVZ SR.

  S účinnosťou od 3. júna 2020 sa zakazuje v pôsobnosti obce Miloslavov všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte osôb nad 100. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať príslušné opatrenia ÚVZ SR. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého príjmania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášného obradu, vrátane ich civilných verzií, na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona za dodržania príslušných opatrení ÚVZ SR.

  Nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/4591/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4592/2020 zo dňa 2. 6. 2020, OLP/4647/2020 zo dňa 3. 6. 2020, OLP/4593/2020 zo dňa 3. 6. 2020, usmernenie hlavného hygienika SR č. SOPZŠČ/4466/96046/2020 zo dňa 3. 6. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

  Bezplatné WIFI zóny v obci

  V roku 2019 získala obec  finančné prostriedky z grantového programu Európskej únie „WIFI4EU – Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ na vybudovanie WIFI siete v obci. Projekt sme realizovali s vysúťaženou  spoločnosťou Slovak Telekom a.s. a práve v týchto dňoch sa realizácia blíži ku koncu.  Občania obce  môžu od  4. 6. 2020  začať využívať bezplatné internetové pripojenie v okolí 10 prístupových bodov v oboch miestnych častiach, ktoré sme  situovali na miesta s najvyššou koncentráciou alebo pohybom  obyvateľov. Ide o okolie železničnej stanice, Remeselného dvora, Alžbetinho parku, základnej školy, Rekreačno-športového centra, Zóny rekreácie a oddychu v Miloslavove, v okolí Lipového parku – Domu kultúry, plánovanej novej materskej škôlky v Miloslavove, plánovaného parku pri cintoríne v Miloslavove a plánovanej autobusovej zastávky v Miloslavove na Centrálnej ulici pred kruhovým objazdom. Projekt má pre nás aj ďalšiu pridanú hodnotu –  tieto body s wifi signálom chceme využiť na osadenie kamier  v rámci pripravovaného projektu „Bezpečná obec“.

     

  Stretnutie s ministrom dopravy Andrejom Doležalom

  Včera, 2.júna,  sme sa   za účasti zástupkyne župana BSK pani Alžbety Ožvaldovej,  starostu Dunajskej Lužnej pána Štefana Jurčíka a zástupkyne starostu Miloslavova pani Renáty Bačovej  stretli s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Zaujímali sme sa najmä o dopravnú situáciu v okolí Bratislavy a termíny ukončenia jednotlivých úsekov  D4/R7. Pán minister nás informoval, že  postupné sprevádzkovanie zhotovených úsekov  sa po doriešení administratívnych náležitostí predpokladá v letných mesiacoch júl a august. Zhodli sme sa, že sprevádzkovanie zhotovených úsekov D4/R7 je vo verejnom záujme a dohodli sme sa na pokračovaní vzájomnej komunikácie.  Ďakujeme za prijatie a konštruktívny dialóg!

  Milan Baďanský,
  starosta obce Miloslavov
       

  Čo sa deje s Vinohradníckou ulicou?

  Kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu je vypísané na 23.06.2020.
  Keďže obec Miloslavov nie je účastníkom konaní D4R7, ani Vinohradníckej ulice nemáme informácie ani nevieme predpokladať, ako to bude pokračovať.
  V súčasnosti koncesionár D4R7 s nami napriek našej iniciatíve nekomunikuje.
  Starosta obce p. Milan Baďanský so zástupkyňou župana a starostom Dunajskej Lužnej má stretnutie s ministrom dopravy na túto tému.

  Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 29. 5. 2020

  V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

  Zasadnutie_KS_29052020

  Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 29. 5. 2020

  Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

  Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020, usmernenie ÚVZ SR č. OHVBPKV/4246/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OPPL/2742/95916/2020 zo dňa 27. 5. 2020,  opatrenie ÚVZ SR č. OLP/463/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OLP/4362/2020 zo dňa 26. 5. 2020, usmernenie MŠVVaŠ SR k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania základných škôl do konca roku 2019/2020, usmernenie k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania materských škôl do konca roku 2019/2020.

  S účinnosťou od 1. júna 2020 otvára Základnú školu v Miloslavove na účely výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka v pracovných dňoch v čase od 07:30 – 16:00 za dodržania opatrení a rozhodnutí relevantných úradov účinných od 1. júna 2020 a to najmä Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Režimové opatrenia prevádzky zabezpečia vedúci zamestnanci.

  S účinnosťou od 1. júna 2020 otvára Materskú škôlku v Miloslavove na účely výchovy a vzdelávania žiakov materskej školy v pracovných dňoch v čase od 07:00 – 16:00 za dodržania opatrení a rozhodnutí relevantných úradov účinných od 1. júna 2020 a to najmä Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Režimové opatrenia prevádzky zabezpečia vedúci zamestnanci.

  V súlade s opatrením ÚVZ SR nariaďuje prevádzkam v pôsobnosti obce Miloslavov neprekročiť v jednom okamihu koncentráciu zákazníkov jeden na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre. Alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov.

  V súlade s opatrením ÚVZ SR sa nariaďuje prevádzkam verejného stravovania v pôsobnosti obce Miloslavov upraviť otváracie hodiny prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby na hodiny od 06:00 hod. do 22:00 hod., to neplatí pre organizovanie hromadných spoločenských akcií v uzavretej spoločnosti, za predpokladu, že je prevádzkovateľovi organizátorom poskytnutý zoznam prítomných osôb, pričom prevádzkovateľ je povinný tento zoznam po uplynutí doby 30 dní zlikvidovať.

  Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov rozhodnutie MŠVVaŠ SR  č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 5. 2020, usmernenie ÚVZ SR č. OHVBPKV/4246/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OPPL/2742/95916/2020 zo dňa 27. 5. 2020,  opatrenie ÚVZ SR č. OLP/463/2020 zo dňa 26. 5. 2020, č. OLP/4362/2020 zo dňa 26. 5. 2020, usmernenie MŠVVaŠ SR k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania základných škôl do konca roku 2019/2020, usmernenie k organizácií a podmienkam výchovy a vzdelávania materských škôl do konca roku 2019/2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.mája 2020

  Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 28.05.2020 za dodržania všetkých mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

  Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou na tento rok je  ukončenie procesu výberu zhotoviteľa nového pavilónu základnej školy a realizácia stavby.  Ako pokračovanie projektu nového priechodu pre chodcov na ul. Jazerná/Veterná OZ schválilo zmluvu o kúpe pozemku parc. č. 66/2 o výmere 24 m2 od p. Romana Kudriho za cenu 1 450,00 EUR určenú podľa znaleckého posudku. Na ostatných projektoch sa priebežne pracuje.

  OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.5.2020 je vo výške 593 tis. EUR, čo zatiaľ približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou; výpadok podielových daní očakávame v nasledujúcich mesiacoch. K 20.5.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 358 tis.EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 65 tis. EUR. Dlh obce je k 30.4.2020 vo výške 384 tis. EUR, čo predstavuje 11,63 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

  Poplatok za rozvoj je k 30.4.2020 vyrúbený  vo výške 83 tis. v Alžbetinom Dvore a 300 tis. v Miloslavove; použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 212 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy, projektové práce a stojisko kontajnerov na Jazernej ul.

  OZ  schválilo  nájomnú zmluvu na nájomný byt obce pánovi Romanovi Schulczovi na obdobie dvoch rokov a nájomnú zmluvu na obecný pozemok z dôvodu výstavby infraštruktúry pre spoločnosť BAUGROUP s.r.o..

  Na základe návrhu úradu OZ schválilo rozdelenie poskytovania právnych služieb pre dvoch advokátov, a to tak, že služby všeobecného právnika bude poskytovať  JUDr. Soňa Gašková a služby pre priestupkové konania v rámci výkonu štátneho stavebného dohľadu bude zabezpečovať spoločnosť Mattos Law firm s.r.o., v tomto zmysle boli schválené príslušné návrhy dodatku a zmluvy.

  V rámci bodu Rôzne starosta informoval OZ o pripravovanom rokovaní u ministra dopravy ohľadom dopravnej situácie v okolí Bratislavy za účasti zástupcov našej obce, Dunajskej Lužnej a BSK, stretnutie je plánované na 2.júna 2020.  Súčasne, na 23. júna 2020 je vypísané kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu, ktorého účastníkom bude aj zástupca našej obce.

  Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
  Miloslavov  28.05.2020

   

  Zasadnutie Krízového štábu obce dňa 20. 5. 2020

  V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

  Zasadnutie_KS_20052020

  Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 20. 5. 2020

  Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

  Krízový štáb berie na vedomie usmernenie ÚVZ SR k detským ihriskám v exterieri zo dňa 7. 5. 2020, opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/3992/2020 zo dňa 15. 5. 2020, č.: OLP/4085/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4084/2020 zo dňa 19. 5. 2020.

  S účinnosťou od 21. 5. 2020 sa otvárajú všetky detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov pre verejnosť za dodržania obmedzenia počtu hrajúcich sa detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 m), povinnosti nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia ÚVZ SR, povinnosti rodičov alebo sprevádzajúcich osôb minimalizovať fyzický kontakt detí, povinnosti rodičov alebo sprevádzajúcich osôb mať pri sebe prostriedok na dezinfekciu rúk.

  Krízový štáb ukladá povinnosť zabezpečiť na dennej báze dezinfekciu všetkých hracích prvkov na detských ihriskách v pôsobnosti obce.

  S účinnosťou od 20. 5. 2020 sa otvárajú vonkajšie športoviská v pôsobnosti obce bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva. Za týmto účelom sa sprístupňujú toalety. Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

  S účinnosťou od 25. 5. 2020 sa upravujú otváracie hodiny Obecného úradu v Miloslave pre vybavovanie stránok nasledovne – stránkové hodiny úradu – pondelok od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, streda od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, štvrtok 8:00 – 12:00 hod. V utorok a piatok sú nestránkové dni. V nestránkové dni je podateľňa otvorená od 08:00 – 09:00 hod. Otváracie hodiny stavebného úradu sa upravujú nasledovne: pondelok od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, streda od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod.  Pri vybavovaní počas stránkových hodín je potrebné dodržiavať všetky doposiaľ prijaté opatrenia a riadiť sa pokynmi osoby prvého kontaktu pri vstupe na obecný úrad.  Zároveň odporúčame občanom menej dôležité veci naďalej zasielať emailom, prípadne poštou.

  Krízový štáb ukladá úlohu priebežne zabezpečovať dezinfekciu priestorov s hromadným výskytom osôb, najmä zastávok SAD, ŽS, priestorov obecného úradu a Pošty Partner.

  Krízový štáb ukladá primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/3992/2020 zo dňa 15. 5. 2020, č.: OLP/4085/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4084/2020 zo dňa 19. 5. 2020 a usmernenie ÚVZ SR k detským ihriskám v exterieri zo dňa 7. 5. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).