Milí rodičia budúcich prvákov,

pripomíname vám, že podávanie prihlášok do 1. ročníka Základnej školy Miloslavov pre školský rok 2024/2025 je prístupné formou online prihlášky do piatku 12.4.2024.

Všetky potrebné informácie k zápisu nájdete na webovej stránke našej základnej školy:

https://nasaskolamiloslavov.edupage.org/a/informacie

Na uvedenej stránke sú okrem iného zverejnené aj odporúčané kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka ZŠ Miloslavov, ktoré schválila Rada školy na svojom zasadnutí dňa 15.01.2024.

Obec Miloslavov má zároveň uzatvorenú dohodu o zriadení spoločného školského obvodu s mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa v Základnej škole Žitavská 1, Bratislava. Odporúčame preto rodičom podať si elektronickú prihlášku aj na túto základnú školu. Bližšie informácie o zápise detí na ZŠ Žitavská nájdete na ich webovej stránke:

https://zs-zitavska.edupage.org/a/-zapis-do-1-rocnika 

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že rodičia majú právo vybrať si na zápis svojho dieťaťa aj akúkoľvek inú základnú školu. V tomto prípade je tiež potrebné podať si včas prihlášku na vybranú školu.