Materská škola

Materská škola

Kontakty:

Referát Meno Telefón e-mail
Riaditeľka Bc. Monika Neupauerová +421 907 711 844 monika.neupauerova@msmiloslavov.sk
Materská škola - Centrálna 87 +421 907 711 844, +421 2 45987225
Materská škola - Lipový Park 193 +421 907 711 845
Materská škola - Bottova 1600 +421908939553