Školská jedáleň

Školská jedáleň

Kontakty:

Referát Meno Telefón e-mail
vedúca školskej jedálne Veronika Olašáková +421 907 711 831 sj@miloslavov.sk