Kontakty

Kontakty

Korešpondečná adresa:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

Kód obce: 508098
IČO:           00304948
DIČ:           2020662182

Email: info@miloslavov.sk