Dane a poplatky

Dane a poplatky

Nestihli ste predložiť priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa do 31.januára 2021?
Nariadenie_vlady_SR_56_2021

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za predajné automaty, poplatok za rozvoj zabezpečuje:
Kvetoslava Jašurová
Kontakt:
+421 908 675 406
E-mail: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

Počas karanténnych opatrení: vyplňte editovateľné tlačivo „Priznanie“ pošlite na kontrolu na hore uvedený email, po zaslaní skontrolovaného tlačiva vytlačte, podpíšte a následne pošlite poštou, alebo vhoďte do schránky pri vchode do obecného úradu. Schránka je pravidelne kontrolovaná a podania evidované.

Súbory na stiahnutie:

Informácia pre vlastníkov nehnuteľností v Miloslavove platnosť pre rok 2021
VZN_4_2020_miestne_dane_neh_pes_ubyt_predautomaty_nevhracpristr  platnosť od 1.1.2021
Priznanie
Priznanie_VZOR_vyplnene
Prihlasenie_psa_do_evidencie
Odhlasenie_psa_z_evidencie
Informacia_drzitelom_psov
Oznamenie_vzniku_uzivanie_verejneho_priestranstva
Oznamenie_vzniku_uzivanie_verejneho_priestranstva

Daň za ubytovanie a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zabezpečuje:
Mária Mináriková
Kontakt:
+421 907 711 830
E-mail: maria.minarikova@miloslavov.sk