Dane a poplatky

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty, poplatok za rozvoj zabezpečuje:
Kvetoslava Jašurová
Kontakt:
+421 908 675 406
E-mail: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

Súbory na stiahnutie:

Informácia pre vlastníkov nehnuteľností v Miloslavove platnosť pre rok 2020
VZN_5_2019_miestne_dane_neh_pes_ubyt_predautomaty_nevhracpristr platnosť od 1.1.2020
Informacia_k_podaniu_priznania_dan_z_nehnutelnosti platnosť pre rok 2019
VZN_2_2018_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady  platnosť od 1.1.2019 do 31.12.2019
VZN_3_2018_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj platnosť od 1.1.2019 do 31.12.2019
VZN_5_2015_miestne_dane_poplatky   platnosť do 31.12.2018
Priznanie
Prihlasenie_psa_do_evidencie
Odhlasenie_psa_z_evidencie
Informacia_drzitelom_psov
Dodatok_1_k_VZN_5_2015_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady   platnosť do 31.12.2018
Oznamenie_vzniku_uzivanie_verejneho_priestranstva
Oznamenie_vzniku_uzivanie_verejneho_priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zabezpečuje:
Mária Mináriková
Kontakt:
+421 907 711 830
E-mail: maria.minarikova@miloslavov.sk