Dane a poplatky

Dane a poplatky

Dane a poplatky  - tlačivá nájdete na konci

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva a daň za predajné automaty, poplatok za rozvoj zabezpečuje:
Kvetoslava Jašurová
Kontakt:
+421 908 675 406
E-mail: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

V predchádzajúcich rokoch sa osvedčil postup, v ktorom  budeme pokračovať.  Ušetríme Vám čakanie v radoch:

  1. vyplňte editovateľné tlačivo „Priznanie“, uložte a pošlite na kontrolu na hore uvedený email;
  2. po zaslaní skontrolovaného tlačiva vytlačte strany tlačiva, ktoré ste vyplňovali;
  3. podpíšte a následne pošlite poštou, vhoďte do schránky pri vchode do obecného úradu a doneste priamo do podateľne obecného úradu. V prípade, že máte aktivovanú elektronickú schránku cez Slovensko.sk, môžete využiť podanie aj touto cestou.

Schránka pri vchode  je pravidelne kontrolovaná a podania evidované.

Súbory na stiahnutie:

Priznanie komplet tlacivo_od_01092023
Poucenie_od_01_09_2023
VZOR_Priznanie_2024_vyplnené_rodinnýdom
Informácia pre vlastníkov nehnuteľností v Miloslavove rok 2024
VZN_5_2023_miestne_dane

Informácia pre vlastníkov nehnuteľností v Miloslavove rok 2023

Informácia pre vlastníkov nehnuteľností v Miloslavove rok 2022 platnosť pre rok 2022
VZN_4_2020_miestne_dane_neh_pes_ubyt_predautomaty_nevhracpristr  platnosť od 1.1.2021
Priznanie editovateľné do 31.8.2023
Poucenie_na_vyplnenie_priznania
Dohoda spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania
Vzor_Priznanie_2023 klasický rodinný dom
Prihlasenie_psa_do_evidencie
Odhlasenie_psa_z_evidencie
Informacia_drzitelom_psov
Oznamenie_vzniku_uzivanie_verejneho_priestranstva
Oznamenie_vzniku_uzivanie_verejneho_priestranstva

Daň za ubytovanie a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zabezpečuje:
Mária Mináriková
Kontakt:
+421 907 711 830
E-mail: maria.minarikova@miloslavov.sk