Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.miloslavov.sk spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Ak sa vyžaduje ďalšia úprava, textové súbory sú zverejňované vo formátoch .odt a .docx súčasne. Z archívnych dôvodov sa môžu na webovom sídle vyskytovať textové súbory vo formáte .rtf, avšak nové textové súbory sa v tomto formáte už nevytvárajú a nezverejňujú. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Súbory obsahujúce tabuľky sú zverejňované vo formáte .xlsx, prípadne vo formáte .csv.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

Webové sídlo www.miloslavov.sk má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom. Webové sídlo je pravidelne validované nástrojom W3C.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou portálu kontaktujte, prosím, Obec Miloslavov. Správcom portálu je Obec Miloslavov a jeho prevádzkovateľom je Obec Miloslavov.