Obecný úrad

Obecný úrad

Kontakty:

Referát Meno Telefón e-mail
Informácie, podnety, sťažnosti info@miloslavov.sk
Prvý kontakt, evidencia obyvateľstva, súpisné čísla Viktória Uhrinová +421 917 344 632 viktoria.uhrinova@miloslavov.sk
Starosta obce Milan Baďanský starosta@miloslavov.sk
Prednosta obecného úradu Ing. Marek Michlík +421 918 723 441 marek.michlik@miloslavov.sk
Podateľňa, pokladňa, referát nájmov obecného majetku, akcie obce Miriam Kubelová +421 907 769 327 miriam.kubelova@miloslavov.sk
Pokladňa, odpady Mária Mináriková +421 907 711 830 maria.minarikova@miloslavov.sk
Dane a poplatky, cintoríny, sociálne veci Kvetoslava Jašurová +421 908 675 406 kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Prevádzkové zmluvy, objednávky Bc. Denisa Matušeková +421 917 775 632 denisa.matusekova@miloslavov.sk
Projekty obce Ing. Mária Boháčová +421 917 700 524 maria.bohacova@miloslavov.sk
Hospodárska správa Mgr. Martin Sitiar +421 917 368 097 martin.sitiar@miloslavov.sk
Rozpočet, školstvo, dotácie RNDr. Eva Skákalová +421 907 711 227 eva.skakalova@miloslavov.sk
Personalistika a mzdy Mgr. Marianna Orlíková +421 918 666 287 marianna.orlikova@miloslavov.sk