Obecný úrad

Obecný úrad

Kontakty:

Referát Meno Telefón e-mail
Informácie, podnety, sťažnosti info@miloslavov.sk
Prvý kontakt Viktória Uhrinová +421 917 344 632 viktoria.uhrinova@miloslavov.sk
Starosta obce Milan Baďanský starosta@miloslavov.sk
Podateľňa, dlhodobé nájmy Miriam Kubelová +421 907 711 830 miriam.kubelova@miloslavov.sk
Pokladňa, odpady, krátkodobé nájmy Mária Mináriková +421 907 711 830 maria.minarikova@miloslavov.sk
Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky Kvetoslava Jašurová +421 908 675 406 kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Ekonóm, účtovník Alena Černayová +421 917 888 404 alena.cernayova@miloslavov.sk
Ekonóm, fakturant, majetok Dana Šurková +421 917 888 404 dana.surkova@miloslavov.sk
Personalistika, mzdy, rozpočet, prevádzka Hana Pokorná +421 917 775 632 hana.pokorna@miloslavov.sk
Projekty obce Ing. Mária Boháčová +421 917 700 524 maria.bohacova@miloslavov.sk
Hospodárska správa Mgr. Martin Sitiar +421 917 368 097 martin.sitiar@miloslavov.sk