Informujeme obyvateľov obce Miloslavov, že náš dodávateľ v oblasti odvozu a zneškodňovaní odpadu nás opakovane upozornil, že pri zbere bioodpadu sa stáva, že v hnedej nádobe určenej na bioodpad sa nachádza aj iný zmesový komunálny odpad. Niektorí občania ho následne zahádžu bioodpadom, aby znečistenie nebolo viditeľné. Situácia je najkritickejšia v časti Alžbetin Dvor. Týka sa najmä domácností, ktoré majú na zmesový komunálny odpad malú 120-litrovú nádobu. Obsah tejto nádoby im pravdepodobne nestačí, preto ostatný odpad hádžu do bio nádoby. Dodávateľovi to spôsobuje znečistenie celého obsahu odvozového vozidla veľké komplikácie s odberom odpadu na koncovom spracovateľskom zariadení.

Dôrazne upozorňujeme daných obyvateľov, aby do nádob na bioodpad vkladali len to, čo tam patrí. Zároveň ďakujeme zodpovedným občanom za rešpektovanie pravidiel triedenia odpadu.