Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy Kráľová pri Senci s predpokladaným nástupom 1. júla 2024:

Vyhlásenie VK 2024 riaditeľ ZŠ KpS