Všetci si dobre pamätáme nepríjemný incident zo začiatku tohto roka, ktorý sa odohral v areáli družstva v našej obci a následné udalosti. Obec so školou naň okrem iného reagovali projektom „Bezpečný Miloslavov“ a vznikom pracovnej skupiny, ktorej členmi sú zamestnanci Obecného úradu, zástupcovia Policajného zboru SR, poslanci Obecného zastupiteľstva ako aj zamestnanci miestnej základnej a materskej školy.

Primárnou úlohou tejto pracovnej skupiny je príprava preventívnych opatrení v oblasti bezpečnosti v našej obci. Rovnako venuje zvýšenú pozornosť stretávaniu sa mladistvých na nevhodných či menej bezpečných miestach v obci.

Takto sme získali informácie, že deti a mládež sa opätovne stretávajú v priestoroch objektu Poľnohospodárskeho družstva Úsvit v Alžbetinom Dvore alebo v tzv. lesíku. Nie je vylúčené, že pri týchto stretnutiach dochádza ku konzumácii alkoholu, cigariet, žuvacieho tabaku či iných nebezpečných a návykových látok.

Je obdobie zvýšenej chorobnosti detí, keď sú deti viac doma. Začali sa prázdniny, čo znamená opäť viac voľného času pre deti. Preto by sme v záujme ich ochrany chceli požiadať  všetkých vás – rodičov/zákonných zástupcov detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť tomu, ako, kde a s kým trávi vaše dieťa svoj voľný čas.

Všetkým nám  ide najmä o bezpečie a zdravý vývoj našich detí. Preto pevne veríme, že toto odporúčanie prijmete s plným pochopením.

Pracovná skupina Bezpečný Miloslavov