21042020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR