1_14_Uznesenia_ustanovujúce_zasadnutie_OZ_24112022