Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_Slimackova_Ludmila