Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_Patarakova_Lubica