Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_08102019